Magazynowanie – wydajność, koszty i bezpieczeństwo

Magazynowanie w ostatnich dekadach przeszło ogromne zmiany. Było to konsekwencją bardzo szybko następujących po sobie przeobrażeń w funkcjonowaniu wszystkich uczestników rynku, zarówno dużych, jak i małych podmiotów, aż po końcowego odbiorcę towaru, którym jest klient indywidualny.