Przepisy BHP w magazynie: jak dbać o bezpieczeństwo pracowników i towarów?

Współczesne magazyny stanowią kluczowe ogniwo w łańcuchu dostaw dla wielu branż. Przepisy BHP regulują kwestie bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i towarów. Są nie tylko obowiązkiem, ale także gwarancją sprawnego funkcjonowania magazynu. W tym wpisie przyjrzymy się, jak skutecznie dbać o oba te aspekty, bazując na ogólnych przepisach Bezpieczeństwa i Higieny pracy na podstawie 15 kluczowych zasadach.