Przyszłość magazynowania – czy magazyny czeka automatyzacja?

Dla wielu firm magazyny są kluczowymi aktywami, dzięki którym możliwe jest składowanie materiałów, towarów i produktów zanim zostanie on przetransportowany do innej lokalizacji, sprzedany, a także, na późniejszym etapie, również zwrócony.