...

Stojaki do piętrowania

Stojaki do piętrowego składowania szyb

Stojaki te mogą być zarówno jedno, jak i dwustronne. Posiadają wzmocnioną budowę, tak aby można było je piętrować. Stojaki można piętrować do 2 a nawet 4 kondygnacji w zależności od stojaka, przeznaczenia oraz instrukcji w jaką jest wyposażony. Najczęściej stojak z możliwością piętrowania wyposażony jest w dodatkowe tyczki, które mu to umożliwiają. W swojej budowie ma uszczelki zabezpieczające, nogi oraz uchwyty do wózka widłowego. Sprawdź nasze modele stojaków.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.